Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tropopauza první
angl: first tropopause; slov: prvá tropopauza; něm: erste Tropopause f; rus: первая тропопауза  1993-a1
podpořila:
spolupracují: