Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tření turbulentní
angl: eddy friction, turbulent friction; slov: turbulentné trenie; něm: turbulente Reibung f; rus: турбулентное трение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: