Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tření vazké
angl: viscosity friction; slov: viskózne trenie; něm: viskose Reibung f; rus: вязкое трение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: