Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tříšť vodní
soubor vodních kapiček, které byly odtrženy z hladiny větších vodních ploch větrem a vyneseny obvykle na krátkou vzdálenost do vzduchu. K odtrhávání kapiček dochází hlavně na hřebenech vln. U nás je vodní tříšť pozorována jen na meteorologických stanicích na březích vodních nádrží při silnějším nárazovitém větru, kde způsobuje zvlhnutí předmětů až do vzdálenosti několika set metrů od místa vzniku. Vodní tříšť patří k hydrometeorům.
angl: water spray; slov: vodná triešť; něm: Gischt m; rus: брызги воды  1993-a2
podpořila:
spolupracují: