Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cirkulace Brewerova–Dobsonova
koncept velkoprostorové cirkulace v rámci níž se vzduch v tropech dostává z troposféry do stratosféry a dále se pohybuje do vyšších hladin a směrem k pólům. Ve středních a vysokých šířkách pak opět klesá do nižších hladin. Model cirkulace byl navržen v roce 1949 Alanem Brewerem a v roce 1956 Gordonem Dobsonem s cílem vysvětlit pozorované rozložení koncentrací ozonu a vodní páry. Vznik této cirkulace je spojen s působením vertikálně se šířících atmosférických vln na zonální proudění ve stratosféře.
angl: Brewer–Dobson circulation; slov: Brewerova–Dobsonova cirkulácia; něm: Brewer-Dobson-Zirkulation f; fr: circulation de Brewer-Dobson f, circulation Brewer-Dobson f  2015
podpořila:
spolupracují: