Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

turbopauza
tenká přechodová vrstva atmosféry Země, oddělující níže ležící turbosféru od difúzosféry. Je prakticky totožná s homopauzou. Výška turbopauzy uváděná v literatuře se liší u různých autorů a pro různé další podmínky v rozmezí od 90 do 120 km.
Termín se skládá z komponentu turbo- (viz turbulence a turbosféra) a lat. pausa „přerušení, ukončení“.
angl: turbopause; slov: turbopauza; něm: Turbopause f; rus: турбопауза  1993-a3
podpořila:
spolupracují: