Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

turbulence nonizotropní
angl: non-isotropic turbulence; slov: izotropná turbulencia; něm: anisotrope Turbulenz f; rus: неизотропная турбулентность  1993-a1
podpořila:
spolupracují: