Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tvar oblaků
charakteristika oblaků podle mezinárodní morfologické klasifikace oblaků, která blíže určuje vzhled, velikost, strukturu a vývoj oblaku. Oblak určitého druhu může být označen jménem jen jednoho tvaru, určitý tvar se však může vyskytnout u několika druhů oblaků. Podle mezinárodně přijaté klasifikace oblaků rozeznáváme tyto tvary oblaků: fibratus, uncinus, spissatus, castellanus, floccus, stratiformis, nebulosus, lenticularis, fractus, humilis, mediocris, congestus, calvus, capillatus a volutus.
angl: cloud form; slov: tvar oblakov; něm: Wolkenform f; rus: формы облаков  1993-a2
podpořila:
spolupracují: