Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tvar srážek
charakteristika srážek uváděná vměsíčním výkazu meteorologických pozorování. Souborně označuje všechny druhy padajících i usazených atm. srážek bez ohledu na to, zda se vyskytují jako trvalé n. v přeháňkách. V. t. klasifikace srážek
  0000
podpořila:
spolupracují: