Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tyč sněhoměrná
slov: snehomerná tyč  1993-a1
podpořila:
spolupracují: