Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cirkulace druhotná
slov: druhotná cirkulácia; něm: sekundäre Zirkulation f; fr: circulation secondaire f; rus: вторичная циркуляция  1993-a1
podpořila:
spolupracují: