Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

typizace povětrnostních situací
systém synoptických typů, vytvořený na základě denních synoptických map pro předpovědní, klimatologické a jiné účely. Součástí typizace povětrnostních situací je kalendář uvádějící synop. typy, které se vyskytují v jednotlivých dnech. Ve stř. Evropě je nejrozšířenější typizace povětrnostních situací Evropy, označovaná též jako typizace P. Hessa a H. Brezowského. V ČR se nejvíce používají typizace povětrnostních situací HMÚ a typizace povětrnostních situací Končka a Reina.
angl: typification of synoptic situations; slov: typizácia poveternostných situácií; něm: Wetterlagenklassifikation f; rus: типизация синоптических ситуаций  1993-a3
podpořila:
spolupracují: