Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

typ klimatický
klima s určitými charakteristickými vlastnostmi, které se vyskytují v různých částech Země, především v rámci téhož klimatického pásma. Klimatické typy jsou rozlišovány při klasifikaci klimatu buď z hlediska genetického (např. monzunový typ, typ klimatu záp. pobřeží), nebo konvenčně hodnotami klimatických prvků, popř. klimatologckými indexy (např. pouštní typ).
angl: climatic type; slov: klimatický typ; něm: Klimaklassifikation f , Klimatyp m; rus: тип климата  1993-a3
podpořila:
spolupracují: