Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cirkulace meridionální
1. souhrn složek pohybu vzduchu ve všeobecné cirkulaci atmosféry, které mají pouze poledníkový a vert. směr;
2. cirkulace, která v dané oblasti působí synopticky, nebo klimaticky významný mezišířkový přenos tepla a hybnosti. Viz též index rneridionální cirkulace.
angl: meridional circulation; slov: meridionálna cirkulácia; něm: meridionale Zirkulation f; fr: circulation méridienne f; rus: меридиональная циркуляция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: