Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

účinnost koalescenční (zachycovací)
poměr počtu kapek zachycených po srážce větší kapkou (kolektorem) a počtu srážek. Lze ji interpretovat jako pravděpodobnost, že kapka je po srážce skutečně zachycena kolektorem a dochází ke koalescenci. Obvykle se předpokládá koalescenční účinnost rovna jedné.
angl: coalescence efficiency; slov: koalescenčná účinnosť; něm: Koaleszenz-Effizienz f; rus: эффективность слияния  2014
podpořila:
spolupracují: