Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

účinnost srážková
syn. efektivnost srážková – složka klimatického potenciálu krajiny vyjadřující srážkové (vláhové) podmínky pro růst rostlin. K její charakteristice byly navrženy různé indexy humidity. C. W. Thornthwaite (1931) použil jako kritérium původní Thornthwaiteovy klasifikace klimatu index srážkové účinnosti (PE index) ve tvaru:
PE=  m=1 12115(Rm Tm-10)10/9,
kde Tm je prům. měs. teplota vzduchu ve °C a Rm značí měsíční srážky v mm. Pozdější klasifikace klimatu jsou založeny na poměru mezi srážkami a potenciálním výparem spíše než na vztahu mezi teplotou vzduchu a srážkami.
angl: precipitation efficiency; slov: zrážková účinnosť; něm: Niederschlagseffizienz f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: