Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

událost povětrnostní extrémní
slov: extrémna poveternostná udalosť; něm: extremes Wetterereignis n  1993-a2
podpořila:
spolupracují: