Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

udometr
česky dešťoměr. V současné době se místo obou termínů používá označení srážkoměr.
angl: udometer; slov: udometer; něm: Regenmesser m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: