Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

unášení kouřové vlečky
jeden z tvarů kouřové vlečky. Kouřová vlečka má tvar kužele s osou nakloněnou vzhůru, takže se exhalace prakticky nedostávají k zemi. Objevuje se tehdy, když efektivní výška komína přesahuje horní hranici inverzní vrstvy. Unášení kouřové vlečky patří k nejpříznivějším podmínkám rozptylu v bližším okolí vysokých komínů. Obvykle je výskyt unášení kouřové vlečky spojen s tvořením přízemní radiační inverze teploty vzduchu před západem Slunce. Přiblíží-li se horní hranice tvořící se přízemní inverze úrovni efektivní výšky komína, přechází unášení kouřové vlečky do čeření kouřové vlečky.
angl: lofting; slov: unášanie dymovej vlečky; něm: Lofting n; rus: надинверсионная форма факела, приподнятый факел  1993-a1
podpořila:
spolupracují: