Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

uncinus
(unc) [uncínus] – jeden z tvarů oblaků podle mezinárodní morfologické klasifikace oblaků. Oblak má podobu čar zakončených vzhůru směřujícími háčky nebo chomáčky, ale bez zaoblených vrcholků. Užívá se u druhu cirrus. Termín uncinus navrhl franc. meteorolog C. Maze v r. 1889.
angl: uncinus; slov: uncinus; něm: uncinus; rus: когтевидные облака  1993-a2
podpořila:
spolupracují: