Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cirkulace oceánská
souhrn celoročně nebo sezónně probíhajících pohybů vody ve světovém oceánu nebo v jeho určité části. Hlavními složkami oceánské cirkulace jsou termohalinní cirkulace, a systém oceánských proudů.
angl: ocean circulation; slov: oceánska cirkulácia; něm: Ozean-Zirkulation f  2017
podpořila:
spolupracují: