Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

úřad meteorologický
úřad poskytující nebo zařizující na základě souhlasu Ministerstva dopravy ČR poskytování met. služby mezinárodnímu letectví. V ČR je tímto pověřeným úřadem Úřad pro civilní letectví (ÚCL). Viz též autorita meteorologická.
angl: meteorological office; slov: meteorologický úrad; něm: meteorologischer Dienst m; rus: полномочный метеорологический орган  1993-a3
podpořila:
spolupracují: