Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

utišení větru
značné snížení rychlosti větru.
angl: wind lull  0000
podpořila:
spolupracují: