Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

UV-biometr
radiometr používaný k měření ultrafialového slunečního záření absorbovaného určitou biologickou látkou s definovanou spektrální citlivostí. Nejznámější jsou širokopásmové UV-Biometry měřicí erytémové záření. Jejich optický systém je konstrukčně řešen tak, aby přístroj co nejvíce napodoboval fotocitlivost standardizované lidské pokožky.
angl: UV-biometer; slov: UV biometer; něm: UV-Biometer n  2014
podpořila:
spolupracují: