Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

UV-biometr
Termín se skládá ze zkratky UV (pro ultraviolet „ultrafialový“), řec. βίος [bios] „život“ a μέτρον [metron] „míra, měřidlo“.
angl: UV-biometer; slov: UV biometer; něm: UV-Biometer n  2014
podpořila:
spolupracují: