Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vánek
1. vítr o prům. rychlosti 0,3 až 1,5 m.s–1 nebo 1 až 5 km.h–1. Odpovídá prvnímu stupni Beaufortovy stupnice větru;
2. obecné označení pro zpravidla slabý vítr místní cirkulace charakteristický výraznou denní změnou směru, jakým je např. bríza.
Termín je odvozen od slovesa vanout (od vát, které má  indoevropský kořen společný s něm. wehen „vát“, dále s čes. vítr, lat. ventus i angl. wind a něm. Wind).
angl: breeze (2.), light air (1.); slov: vánok; něm: Brise f, leiser Zug m; rus: бриз, тихий ветер  1993-a3
podpořila:
spolupracují: