Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

variace unitární
variace v denním chodu vert. gradientu elektrického potenciálu v atmosféře, které probíhají simultánně po celé Zemi, tzn. že nezávisí na místním čase. Jsou dány časovými změnami celkového rozdílu hodnot el. potenciálu mezi elektrosférou a zemským povrchem, které souvisejí se stavem globální bouřkové činnosti na celé Zemi. Jsou přímo detekovatelné zejména nad oceány, v kontinentálních oblastech bývají překryty lokálními vlivy.
angl: Universal Time variations; slov: unitárne variácie  2016
podpořila:
spolupracují: