Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

variometr
v meteorologii přístroj pro měření (indikaci) malých tlakových změn. Variometry jsou založeny zejména na vyrovnávání tlaku vzduchu mezi tepelně izolovanou komorou a vnější atmosférou malým otvorem. Měření se provádí většinou pomocí mikromanometru.
Termín se skládá z lat. varius „různorodý, pestrý“ a z řec. μέτρον [metron] „míra, měřidlo“.
angl: variometer; slov: variometer; něm: Variometer n; rus: вариометр  1993-a2
podpořila:
spolupracují: