Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cirkulace pobřežní
angl: coastal circulation; slov: pobrežná cirkulácia; něm: Küstenzirkulation f; fr: circulation côtière f; rus: береговая циркуляция, побережная циркуляция  1993-a1
podpořila:
spolupracují: