Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vazkost molekulární
syn. viskozita molekulární – viz tření v atmosféře.
angl: molecular viscosity; slov: molekulárna viskozita; něm: molekulare Viskosität f; rus: молекулярная вязкость  1993-a1
podpořila:
spolupracují: