Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vedení tepla v půdě
angl: heat conduction in soil; slov: vedenie tepla v pôde; něm: Wärmeleitung im Boden f; rus: теплопроводность почвы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: