Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vektopluviometr
přístroj k měření sklonu a směru padajícího deště. V ČR se běžně nepoužívá.
angl: vectopluviometer; slov: vektopluviometer; něm: Vektopluviometer n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: