Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

velkopočasí
v češtině nevhodné označení pro typ makrosynoptické situace.
slov: veľkopočasie; něm: Großräumiges Wetter n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: