Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

velkopodnebí
málo užívané čes. označení promakroklima, které použil A. Gregor v r. 1950; pojem se však neujal.
  0000
podpořila:
spolupracují: