Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ventilátory protimrazové
tech. zařízení používaná v ochraně před mrazíky ve vegetačním období. Jejich úkolem je při teplotách těsně nad nulou rozrušovat inverzi teploty vzduchu, která se při radiačním ochlazování vytváří v nočních a ranních hodinách v blízkosti zemského povrchu. Použitím protimrazových ventilátorů se sníží riziko poklesu teploty v této vrstvě pod nulu, při němž dochází v některých fázích vývoje ovocných stromů, vinné révy, popř. dalších plodin k značným ztrátám na výnosech. Protimrazové ventilátory jsou zpravidla vybaveny rozměrnou vrtulí, jíž se promíchává v kritickém období okolní vzduch. Obdobnou funkci mohou plnit i nízko letící vrtulníky.
angl: frost fans; slov: protimrazové ventilátory; něm: Frostschutzventilatoren pl/m; rus: вентиляторы от заморозкoв, противоморозные вентиляторы  1993-a0
podpořila:
spolupracují: