Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vergence
syn. pro divergenci proudění v obecném smyslu. Používání termínu vergence je opodstatněno tím, že kladná divergence v obecném smyslu se nazývá v užším smyslu rovněž divergence, zatímco záporná divergence se v obecném smyslu označuje jako konvergence.
angl: vergence; slov: vergencia; něm: Vergenz f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: