Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vertebratus
(ve) [vertebrátus] – jedna z odrůd oblaků podle mezinárodní morfologické klasifikace oblaků. Části oblaku jsou uspořádány tak, že připomínají páteř, žebra nebo rybí kostru. Vyskytuje se u druhu cirrus.
angl: vertebratus; slov: vertebratus; něm: vertebratus; rus: хлебтовидные облака  1993-a2
podpořila:
spolupracují: