Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

větrání
syn. ventilace.
  0000
podpořila:
spolupracují: