Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cirkulace prvotní
slov: prvotná cirkulácia; rus: первичная циркуляция  1993-a1
podpořila:
spolupracují: