Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

větry pobřežní
starší označení pro brízu.
slov: pobrežné vetry; něm: Küstenwinde m/pl  1993-a3
podpořila:
spolupracují: