Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

větry východní polární
převládající vých. větry ve vysokých zeměp. šířkách na vnější straně subpolárního pásu nízkého tlaku vzduchu, které vanou při zemi a mají jen malý vertikální rozsah. Zvlášť stálé a silné východní větry se vyskytují na okrajích rozsáhlé a mohutné antarktické anticyklony.
angl: polar easterlies; slov: východné polárne vetry; něm: polare Ostwinde m/pl; rus: полярные восточные ветры  1993-a2
podpořila:
spolupracují: