Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

větry východní subtropické
(východní tropické) jiný název pro pasáty, pokud nezasahují do velkých výšek a mají výrazný vert. střih větru.
angl: subtropical easterlies  0000
podpořila:
spolupracují: