Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

větry západní rovníkové
záp. větry ve spodní troposféře, které se mohou vyskytnout v úzké centrální části intertropické zóny konvergence.
angl: equatorial westerlies; slov: západné rovníkové vetry; něm: äquatoriale Westwinde m/pl; rus: экваториальные западные ветры  1993-a3
podpořila:
spolupracují: