Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vchod frontální zóny
oblast frontální zóny, ve které dochází ke konfluenci (sbíhání) izohyps absolutní barické topografie, a tím i k dyn. vzestupu tlaku zejména v nižších vrstvách atmosféry. Viz též pole deformační.
angl: entrance region; slov: vchod frontálnej zóny; něm: Einzugsgebiet einer Frontalzone n; rus: область входа  1993-a1
podpořila:
spolupracují: