Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

viditelnost dráhová (RVR)
vzdálenost ve směru vzletu n. přistání letadla, na kterou jsou při prahu kontrastu 0,05 viditelná buď vzletová a přistávací dráha, popř. stanovená světelná návěstí (zpravidla o svítivosti 104 kandel), či značky vyznačující vzletovou a přistávací dráhu. Tuto vzdálenost uvažujeme z místa nad stanoveným bodem, ležícím ve výšce očí pilota ve vert. rovině proložené osou vzletové a přistávací dráhy. V praxi se uvažuje 5 m nad rovinou vzletové a přistávací dráhy. V. d. se určuje vizuálně n. se nepřímo měří, popř. počítá z příslušných naměřených veličin. V. t. měření dráhové viditelnosti.
angl: runway visual range  0000
podpořila:
spolupracují: