Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

viditelnost horizontální
syn. viditelnostvodorovná.
  0000
podpořila:
spolupracují: