Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

viditelnost svislá
(vertikální) největší vzdálenost, na niž pozorovatel vidí a identifikuje objekt ležící na vertikále n. nad ním.
angl: vertical visibility  0000
podpořila:
spolupracují: