Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

viditelnost šikmá
viditelnost ve směru odkloněném o urč. ostrý úhel od vodor. roviny. V letecké meteorologiise určuje z vyvýšeného bodu směrem k zem. povrchu při úhlu přibližně 3 stupně. V. š. při závěrečné fázi letu se označuje též jako viditelnost „na přistání", resp. přistávací viditelnost.
angl: oblique visibility, slant visibility  0000
podpořila:
spolupracují: