Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

viditelnost technická
vzdálenost, ve které lze bezpečně rozeznat světelné zdroje. Tato viditelnost je závislá nejen na průzračnosti atmosféry, ale také na intenzitě a barvě světla světelného zdroje. Používá se běžně v letecké meteorologii.
angl: technical visibility  0000
podpořila:
spolupracují: