Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

viditelnost vertikální
syn. viditelnost svislá.
  0000
podpořila:
spolupracují: