Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

viditelnost vodorovná
(VIS), viditelnost horizontální největší vzdálenost, na niž pozorovatel vidí a identifikuje objekt ležící v blízkosti horiz. roviny proložené jeho stanovištěm.
  0000
podpořila:
spolupracují: